Протокол про підсумки голосування 16.04.2020

Протокол про підсумки голосування
загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД»

м.Київ                                                                                          «16» квітня 2020 року

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД» проведені 16 квітня 2020 року за адресою: м.Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 39, кабінет Генерального директора ( кімната № 31). Загальна кількість акцій товариства: 11217, з них голосуючих акцій: 10770 (визначено з урахуванням абзацу 2 пункту 10 Розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про депозитарну систему України”). Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 10691. Усі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум загальних зборів: 99,26648% (від загальної кількості голосуючих акцій товариства у відповідності до вимог ч.2 ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства”).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання  Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання   Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Генерального директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства.
  5. Звіт та затвердження висновку Ревізора  Товариства.
  6. Затвердження  річного звіту  Товариства  за 2019 рік.
  7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за  2019 рік.
  8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.
  9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голосування з усіх питань порядку денного відбувалось з використанням бюлетенів для голосування. Проголосовані проекти рішень з кожного питання порядку денного:

1)Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі однієї особи, а саме: Голова Лічильної комісії Ангел Ю.Л.

2)Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства  у складі:

Голова зборів – Погиба Л.О.; Секретар зборів – Маслюк А.В.

3)Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

4)Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.

5) Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік.

6)Затвердити річний звіт товариства 2019 рік

7)Отриманий чистий прибуток за 2019 рік залишити нерозподіленим,дивіденди не нараховувати.

8)Визнати роботу Генерального директора, Наглядової ради, Ревізора товариства за 2019 рік задовільною.

9) Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, серед яких будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Встановити граничну сукупну вартість таких правочинів у сумі 23686,2 тис. грн.

Інших проектів рішень з усіх питань порядку денного, крім вищенаведених, не було.

Підсумки голосування з кожного питання ,№1-9 Порядку денного:

Загальна кількість голосів акціонерів 10770 Голосів
Загальна кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 10691 Голосів
Кількість голосів “За” 10691 Голосів
Кількість голосів “Проти” 0 Голосів
Кількість голосів “Утримався” 0 Голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:0, за бюлетенями, визнаними недійсними:0.

З кожного питання №1-8 Порядку денного рішення прийняте 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь в голосуванні. З питання №9 Порядку денного рішення прийняте 99,26648 % (більше як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості).

Голова Лічильної комісії     __________________ Ангел Ю.Л.
Генеральний директор          _________________ Погиба Л.О.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.