Повідомлення про виникнення особливої інформації

10.04.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД”
2. Код за ЄДРПОУ: 14314096
3. Місцезнаходження: вул. М. Мішина, 39, м.Київ, 03151
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2425591, (044) 2425592
5. Електронна поштова адреса: kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kievpromzviazokbud.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

10.04.2014 р загальними зборами акціонерів прийняте рішення про зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2014 від 10.04.2014 р. та Протокол Наглядової ради №2/2014 від 10.04.2014 р. про обрання Голови Наглядової ради.  Обґрунтування змін: закінчення терміну дії повноважень та необхідність обрання посадових  осіб емітента на новий строк.

Звільнені наступні посадові особи:

Голова Наглядової ради Остренська Олександра Василівна. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,027%.

Член Наглядової ради Михайленко Віктор Васильович.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,784%.

Член Наглядової ради Ватульов Дмитро  Анатолійович.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,374%.

Усі звільнені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк, протягом якого усі особи перебували на посаді: з 11.04.2011 р.

 

Призначені наступні посадові особи:

Голова Наглядової ради Михайленко Віктор Васильович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,784%.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: замісник Генерального директора.  Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 88 акцій.

Член Наглядової ради Хомазюк Борис Дмитрович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,663%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник дільниці механізації. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 523 акцій.

Член Наглядової ради Опольський Володимир Броніславович.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,223%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: слюсар.  Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 25 акцій.

Усі призначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк, на який призначено осіб: на 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

Л. О. Погиба

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

10.04.2014

(дата)

One thought on “Повідомлення про виникнення особливої інформації
  1. Собрание не могло состояться, так как 40% акционеров не получили уведомление о проведении собрания акционеров , в связи с неправильно указанными адресами. И соответственно адресаты не получили эти уведомления.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.