Повідомлення про голосуючі акції до загальних зборів акціонерів на 19.04.2021 р.

Посилання на текст повідомлення в форматі *.pdf – Повідомлення про голосуючі акції до загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.04.2021 року Читати далі

19.04.18 Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Читати далі