19.04.18 Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД”
2. Код за ЄДРПОУ: 14314096
3. Місцезнаходження: вул. Сім’ї Ідзиковських, 39, м.Київ, 03151
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2425591, (044) 2425598
5. Електронна поштова адреса: kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kievpromzviazokbud.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
19.04.2018 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2018 від 19.04.2018 р. Обґрунтування змін: припинення повноважень у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та необхідністю обрання посадових особи емітента на новий строк.

Припинено повноваження наступних посадових осіб:

Голова Наглядової ради Михайленко Віктор Васильович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,784%. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 26,4 грн.

Посадова особа, що припинила повноваження, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2014 р.

Член Наглядової ради Хомазюк Борис Дмитрович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,663%. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 156,9 грн.

Посадова особа, що припинила повноваження, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2014 р.

Член Наглядової ради Опольський Володимир Броніславович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,223%. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 7,5 грн.

Посадова особа, що припинила повноваження, не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2014 р.

Обрано наступних посадових осіб:

Голова Наглядової ради Михайленко Віктор Васильович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,784%. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 26,4 грн.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ “Київпромзв’язокбуд”, зам. Генерального директора, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 88 простих іменних акцій. Загальними зборами акціонерів Михайленка В.В. обрано до складу Наглядової ради. В цей же день за рішенням Наглядової ради його обрано Головою Наглядової ради. Голова Наглядової ради Михайленко В.В. є акціонером товариства.

Член Наглядової ради Хомазюк Борис Дмитрович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 4,663%. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 156,9 грн.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ “Київпромзв’язокбуд”, начальник дільниці механізації, член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 523 простих іменних акцій. Член Наглядової ради Хомазюк Б. Д. є акціонером товариства.

Член Наглядової ради Опольський Володимир Броніславович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,223%. Розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі (грн:): 7,5 грн.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ “Київпромэв’язокбуд”, слюсар, член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 25 простих іменних акцій. Член Наглядової ради Опольський В. Б. є акціонером товариства.

Призначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано осіб: на 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

Л. О. Погиба

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

19.04.2018

(дата)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.