19.04.18 Повідомлення про виникнення особливої інформації 2

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД”
2. Код за ЄДРПОУ: 14314096
3. Місцезнаходження: вул. Сім’ї Ідзиковських, 39, м.Київ, 03151
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2425591, (044) 2425598
5. Електронна поштова адреса: kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kievpromzviazokbud.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Черговими загальними зборами акціонерів емітента прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
19.04.2018 р. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів (Протокол №1/2018 від 19.04.2018 р.).
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.
Характер таких правочинів: будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства відповідно до Статуту Товариства.
Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів: 28067,2 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1821 тис. грн.
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1541,307 %.
Загальна кількість акцій: 11217.
Загальна кількість голосуючих акцій: 9435.
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 9356.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення: 9356.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення: 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

Л. О. Погиба

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

19.04.2018

(дата)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.