13.04.16 Повідомлення про виникнення особливої інформації

13.04.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД”
2. Код за ЄДРПОУ: 14314096
3. Місцезнаходження: вул. М. Мішина, 39, м.Київ, 03151
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2425591, (044) 2425598
5. Електронна поштова адреса: kievpromzviazokbud@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kievpromzviazokbud.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

08.04.2016 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2016 від 08.04.2016 р. Обґрунтування змін: закінчення терміну дії повноважень та необхідність обрання посадових осіб емітента на новий строк.

Припинено повноваження наступних посадових осіб:

Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 73,558%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 73,558%.

Ревізор Шеремет Сергій Федорович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,348%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,348%.

Усі посадові особи, що припинили повноваження, не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: з 11.04.2011 р.

Обрані наступні посадові особи:

Генеральний директор Погиба Леонід Олександрович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 73,558%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ “Київпромзв’язокбуд”, Генеральний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8251 простих іменних акцій.

Ревізор Шеремет Сергій Федорович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,348%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ПрАТ “Київпромэв’язокбуд”, механік, Ревізор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 39 простих іменних акцій.

Усі призначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк, на який обрано осіб: на 5 років.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

Л. О. Погиба

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

08.04.2016

(дата)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.